red sanders in tamil

beste mamma ram Medarbeiderne utgjør selskapet

halden sparebank1 innlogging

from india egyptian cotton damask for sale Reka Cabels har en lang historie i den finske industrien. I dag er det rundt 240 personer som arbeider for Reka. Vi tilbyr våre ansatte varierte og utfordrende oppgaver.

spesidaler og shilling Vi gir mulighet for faglig vekst og utvikling og forbedring av eget arbeid. Det finnes mange ulike karriereveier, og en lang rekke ansatte har bestått en rekke ulike eksamener mens de har arbeidet for oss slik at de har kunnet øke sin kompetanse på områder som elektro og elektronikk. I noen tilfeller er det også muligheter for økonomisk støtte for kurs som de ansatte selv tar initiativ til. 

series gbm ncert pap Den generelle trivselen og arbeidsgleden er forbedret gjennom en lang rekke hobbyer og treningsaktiviteter. Vi tar godt vare på personellet ved å investere aktivt i helse og sikkerhet, samt mestring på jobb.

plukkemaskine til boremaskine Vi tror på rettferdig og lik behandling av alle våre ansatte. Vi vil være en ønsket og respektert arbeidsgiver – nå og i fremtiden!